Hulp bij het invoeren van veiligheidsvoorzieningen

Het maken van plannen is één ding. Het binnen tijd en budget invoeren van veiligheidssystemen en -maatregelen iets heel anders. Bureau Derksen ondersteunt met bouw- en projectmanagement wanneer de capaciteit ontbreekt om het zelf te doen en u dit goed wilt regelen.

Als veiligheidsspecialist weten wij:

1. Wat er wel en niet mogelijk is bij het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen
2. Waar we op moeten letten, de kritische punten!

Bij nieuwbouw gaat het vaak om de goede begeleiding en controle. In bestaande situaties komt het vaak nauw en ligt de aandacht op de afstemming en interactie met de aanwezige inrichting.

Overzicht in planning, kwaliteit en kosten
Wanneer u Bureau Derksen inschakelt voor bouw- of projectmanagement, kunt u erop rekenen dat er wordt geleverd volgens de afspraken. Gedurende het traject rapporteren wij over de voortgang en in geval van onvoorziene zaken komen wij hier zo snel mogelijk bij u op terug. Indien gewenst brengen we u graag in contact met enige relevante referenties, zodat u precies weet wat u van ons mag verwachten.

 

De zorg voor veiligheid in vertrouwde handen

Bureau Derksen is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot aantal installaties. Bijvoorkeur worden problemen voorkomen of automatisch opgevolgd vóórdat u hier iets van merkt. Bij calamiteiten of storingen bellen u of uw medewerkers met onze servicedesk.

Bij operationeel beheer gaat het om contractuele afspraken waarmee u uw veiligheidszaken regelt. Op basis van de risico-inventarisatie en uw veiligheidsplan worden afspraken gemaakt over uw apparatuur en de systemen:

 1. De beschikbaarheid
 2. Het onderhoud
 3. (periodieke) Inspecties en keuringen
 4. Organisatie en afstemming
 5. Bereikbaarheid van de servicedesk
 6. De totale kosten van het beheer

Samenwerking met leveranciers
Bij operationeel beheer van veiligheid is een goede samenwerking tussen de betrokken partijen essentieel: er kan immers veel op het spel staan! Bureau Derksen heeft veel ervaring in afstemming met leveranciers, zowel met die van haar klanten als met de eigen (uitvoerende) dienstverleners. Waar mogelijk en noodzakelijk worden deze afspraken contractueel door ons vastgelegd, zodat duidelijk is wat er van alle partijen verwacht wordt.  

 

De best passende aanpak voor uw organisatie

Bedrijfsbeveiliging en veiligheid kunnen niet met een simpele checklist worden gegarandeerd. De branche waarin u werkt en uw bedrijf hebben specifieke eigenschappen. En uiteindelijk draait het bij risicomanagement om het dagelijks beheer en de navolging van de plannen door alle medewerkers.

Hoe uw medewerkers in de praktijk handelen is afhankelijk van de bedrijfscultuur binnen uw organisatie, dit is de basis voor uw veiligheid. Genomen technische maatregelen kunnen in de praktijk vaak simpel omzeild worden. Hoe zit het dan met alle die mooie plannen?

Een ‘maatpak’ dat niet knelt
Bij het maken van uw plannen gaat het om ‘maatwerk’ en zijn er veel zaken die een rol spelen:

 • Hoe betrekt u de werkvloer om te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen werken?
 • Geeft het management het goede voorbeeld?
 • Hoe zit het met het dagelijks beheer, de controle en eventuele sancties?
 • Is duidelijk wat de (volg)schade is als afspraken niet worden opgevolgd?
 • Etc.

Bureau Derksen helpt u graag aan een goedzettend maatpak. Wat ons betreft is dit een kostenefficiënte oplossing waarmee uw medewerkers flexibel hun werk kunnen doen. En het zou zomaar kunnen dat we daar toch een checklist bij gebruiken!

Contact opnemen