Brandrisico’s in kaart brengen, verkleinen en beheersen

Brand is de nachtmerrie voor menig ondernemer. Zeker als u hier een keer mee te maken heeft gehad, realiseert u zich dat voorkomen veel beter is dan genezen… De preventieve kosten om dit goed te regelen bedragen slechts een fractie van de ‘herstelkosten’.

Als gecertificeerde beveiligingsadviseur ondersteunen wij u graag bij al uw veiligheidsvraagstukken en veilig werken. Of het nu gaat om een scan, bedrijfsplan of rapportages: bij Bureau Derksen vindt u de betrokken partner die u graag helpt om brand buiten de deur te houden.

Brandadvies, maatregelen en training
Afhankelijk van de situatie bieden wij ondersteuning en praktisch advies op het gebied van brandbeveiliging. Daarnaast bent u bij ons ook aan het goede adres voor het realiseren van deze maatregelen om naar een beheerste situatie te gaan. Bureau Derksen werkt hiervoor nauw samen met bouwbedrijven, installatiebedrijven en fabrikanten en wordt ook regelmatig ingehuurd door deze partners voor advies.

Last but not least maken ook afspraken over rollen en verantwoordelijkheden deel uit van onze activiteiten om brand buiten de deur te houden. Hierbij willen we borgen dat de juiste mensen getraind zijn voor het geval van een brand.

Heeft u een concrete vraag op het gebied van brandbeveiliging? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking.

Blusgasbeveiliging is betrouwbaar, effectief en veilig

Een blusgasinstallatie wordt met name toegepast op bedrijfskritische locaties, waar sprinklersystemen geen uitkomst bieden. Te denken valt hierbij aan laboratoria, computerruimtes en datacentra.

Bij de keuze van het best blussysteem voor uw meest bedrijfkritische ruimtes, zijn er veel aspecten die meewegen. Het ontwerp van deze ruimtes met de daarin aangebrachte beveiligingsmaatregelen komt heel erg nauw. Wanneer u hiermee te maken heeft zult u de ervaring en inbreng van Bureau Derksen zeker waarderen.

Wat zijn uw eisen? (PvE)
De aard van de te beveiligen situatie, de inrichting, het oppervlakte, materialen, vloeren, wanden, plafond, etc.: alles moet worden meegenomen in uw programma van eisen om tot een advies te komen over het optimale systeem en de optimale inrichting. Daarnaast spelen de kosten en het beheer ook een niet te onderschatten rol. Het PvE is tevens van belang in uw communicatie met de brandweer en instanties.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek, waarbij we u graag overtuigen van onze expertise op dit gebied!

Waar duurzaam en veilig elkaar vinden

Door het efficiënte beheer en opslag van stoffen, recycling en nieuwe energiezuinige systemen, kunt u de kosten verlagen en toch veilig en duurzaam werken. Wat kunt u doen om dit goed te regelen?

Wanneer u als bedrijf met gevaarlijke stoffen werkt, wordt er in het kader van veiligheid en milieu steeds meer verwacht. In uw vergunningen staan bepalingen over het gebruik, de registratie, aan- en afvoer en opslag van de stoffen waarmee u werkt. Als u wilt dat uw medewerkers veilig en volgens de afgesproken procedures werken, zijn er verschillende zaken die u vanuit veiligheidsoogpunt moet ondernemen:

1. Regelmatig actualiseren van uw plannen
Met een speciale focus op brandveiligheid en hulpverlening in relatie tot stoffen bij calamiteiten.

2. Aanbrengen van de juiste maatregelen
Bijvoorbeeld door te gaan werken met zones, kleurcodes, detectie en barcodes voor veilig en milieuverantwoord werken.

3. Instructie en training van uw medewerkers
Zodat duidelijk is wat er van ze verwacht wordt en ze in staat zijn hiernaar te handelen.

4. Monitoren, rapporteren en bijsturen
Om actueel verantwoording af te kunnen leggen aan de betrokken partijen.

Bureau Derksen kan voor uw situatie een quickscan uitvoeren. Hierbij brengen we in beeld welke milieuaspecten in relatie tot uw vergunningen en de actuele wet- en regelgeving voor u bepalend zijn. Daarbij geven we ook aan welke mogelijkheden er voor efficiency en besparingen zijn. 

Rook- en warmtebeheersing als veiligheidssysteem

Bij het bouwen van tunnels zijn voorzieningen voor rook- en warmteafvoer (RWA) gebruikelijk. Het overgrote deel van de brandslachtoffers zijn immers het gevolg van rook en vrijkomende gassen. Voor bedrijven kan RWA een maatregel zijn om aan de brandveiligheid te werken.

Een rook- en warmtebeheersingsysteem kan bij nieuwbouw of revitalisering van een locatie worden toegepast. Er verschillende voorzieningen voor brandbeheersing, die afhankelijk van de situatie kunnen worden toegepast. RWA is een alternatief voor brandmuren en heeft tot doel grotere brandcompartimentering te realiseren. Deze oplossingen kunnen afzonderlijk of aanvullend worden ingezet.

Veiligheidsexpert en rookbeheersingsdeskundige
Welke oplossing voor uw situatie het beste past, is afhankelijk van de risico’s: het aantal mensen op de locatie, de grootte en hoogte van de ruimte, de beschikbaarheid van vluchtwegen, trappenhuizen, aanwezige chemische stoffen, etc. Ieder oplossing heeft hierbij zijn voor- en nadelen. Bureau Derksen kan u adviseren welke oplossing voor uw situatie de beste is. Naast het garanderen van de veiligheid zijn uw (financiële)randvoorwaarden daarbij belangrijk.

Van handgebruik tot schuimblusinstallaties

Naast blussen met water is schuimblussen de meest bekende vorm van brandbestrijding. Volgens de voorschriften van de brandweer is er op uw locatie goedgekeurde mobiele handblusapparatuur aanwezig. Bij werken met bepaalde chemische stoffen kan een schuimblusinstallatie verplicht zijn.

Wie heeft er nog nooit instructie gehad in het blussen door middel van een schuim- of poederblusser? Als het goed is zijn u en uw medewerkers getraind en heeft u al wel eens mogen ervaren hoe dit werkt en voelt. Naast de juiste apparatuur is instructie en (regelmatige) training een belangrijk voor uw veiligheid.

Hoe werkt schuimblussen?
Het schuim zorgt ervoor dat er geen zuurstof meer is, zodat er geen ontbranding meer kan plaatsvinden. Door de isolerende werking van het schuim wordt de aanwezige warmte langzaam afgevoerd en door verdamping van het water wordt er gekoeld.

Het schuim is beschikbaar in verschillende diktes. Afhankelijk van de toepassing wordt er een samenstelling voorgeschreven. Zo wordt er vaak licht schuim gebruikt voor het blussen in afgesloten ruimtes (bijvoorbeeld in een kelder), en kan er zwaar schuim nodig zijn bij het werken met bepaalde chemische stoffen. Bureau Derksen adviseert u hier graag bij, inspecteert uw apparatuur en verzorgt ook trainingen op locatie.

Bij de bron sussen door automatisch te blussen

Hoewel u er alles aan doe om brand te voorkomen, is zowel menselijk als technisch falen is nooit helemaal uit te sluiten. Wat u hier wel aan kunt doen is maatregelen treffen om een eventuele uitslaande brand in de kiem te smoren.

De meest gebruikte techniek om dit geautomatiseerd voor elkaar te krijgen is de sprinklerinstallatie. Deze installatie zorgt ervoor dat een brand direct gedetecteerd en geblust wordt. Hiervoor maakt de installatie gebruik van sproeikoppen, waaruit water sproeit zodra de warmtesensoren een brand detecteren.

Aanslaan en acties na detectie
Bij detectie slaat niet alleen het systeem (plaatselijk) aan om de brand blussen, ook gaan de alarmbellen af en wordt de aangesloten meldkamer geïnformeerd. Vanaf de meldkamer gaat het afgesproken protocol in werking en worden de partijen ingeschakeld die hierin een rol spelen.

Voor het aanleggen of vervangen van een sprinklerinstallatie bent u bij Bureau Derksen aan het juiste adres. Dit kan onderdeel zijn van uw totale beveiligingsmaatregelen, of projectmatig worden aangepakt bij de aanleg of vervanging van uw systeem. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact met ons op.

Contact opnemen