Een brand- en beveiligingsplan is geen overbodige luxe

Met een brand- en beveiligingsplan bereidt u uw bedrijf of organisatie optimaal voor op mogelijke tegenslagen die zich kunnen voordoen. Met dit plan speelt u in op:

  1. Het in kaart brengen van de calamiteiten die zich kunnen voordoen
  2. De risico’s en gevolgen bij de verschillende calamiteiten
  3. Wet- en regelgeving voor (brand)veiligheid
  4. Rollen en verantwoordelijkheden bij de borging en uitvoering van uw plan

Uw situatie vraagt om maatwerk
Afhankelijk van de branche waarin u werk en de grootte van het bedrijf, stellen overheden en verzekeraars eisen aan uw plan. Bij een chemische fabriek of vuurwerkopslag kunnen de gevolgen bij brand voor medewerkers en omgeving ingrijpend zijn. Bij een grootschalig evenement met veel deelnemers, zijn er weer andere aspecten die aandacht vragen. Voor bedrijfskritische installaties kan het voortbestaan van uw bedrijf zelfs in het geding komen. En wat zijn de gevolgen wanneer uw klanten tijdelijk niet geleverd krijgen? Blijven ze dan nog klant, of kunt u zelfs claims tegemoet zien? Kortom, uw brand- en beveiligingsplan is op uw lijf geschreven en gaat uit van uw actuele (bedrijfs)situatie.

Checklist voor materialen, mensen en maatregelen
Naast preventieve maatregelen en installaties kan opleiding en training van uw medewerkers ook onderdeel uitmaken van uw beveiligingsplan. Zij moeten weten wat er van ze verwacht wordt en hiertoe in staat zijn. Onderlinge en externe communicatie zijn ook zaken die nadrukkelijk en in samenhang bekeken moeten worden. Met een uitgebreide checklist zorgt u ervoor dat alle relevante aspecten worden meegenomen in uw plan.

Neem contact op met Bureau Derksen voor een vrijblijvend adviesgesprek waarbij wij u een indruk kunnen geven wat een brand- en beveiligingsplan voor uw situatie betekent. Wij hebben veel ervaring in het opstellen en actualiseren van dergelijke plannen en zorgen graag voor een (financieel) haalbare invulling.

Contact opnemen