Besparen in de bouwfase met gegarandeerde veiligheid

Vol enthousiasme gaat u aan de slag met uw nieuwbouw, verbouw of uitbreidingsplannen. Nadat u heeft alles heeft gebudgetteerd zit u niet op onvoorziene zaken te wachten. Wist u dat u door het vroegtijdig inschakelen van Bureau Derksen mogelijk flink kunt bespraken op uw bouwkosten?

Voorkomen van faalkosten

De grootste kostenverhogende post waar ondernemers in uw situatie tegenaan lopen, betreft aanpassingen gedurende de bouw of direct na de oplevering. Meestal betreft dit zaken waaraan niet voldoende aandacht is besteed of waarover niet voldoende kennis aanwezig is, zoals brand- en inbraakveiligheid. Hierbij kunt u denken aan de vluchtroutes en ruimte-indeling, de logische inrichting van brand- en rookscheidingen, flexibiliteit bij het toekomstig gebruik van de ruimtes, overbodig overlappende beveiligingsmaatregelen, kennis over de actuele wet- en regelgeving, etc.

Gemiste bespaarkansen

Een deel van de mogelijke besparingen waarbij Bureau Derksen u kan helpen betreft aanpassingen die achteraf niet meer kunnen worden doorgevoerd of dan extra veel geld kosten. Voorbeeld hiervan zijn het gescheiden uitvoeren van de (hoofd)draagconstructie bij verschillende brandcompartimenten, het toepassen van materialen met de juiste brandklasse en het achterwege laten van ‘dure’ brandwerende deuren en glas door een slimmere inrichting van de brand- en rookscheidingen.

CASUS: voorkoming WBDBO 30 minuten

Een opdrachtgever van Bureau Derksen realiseerde een uitbreiding op hun bestaande locatie. Op alle verdiepingen was er tussen de oud- en nieuwbouw een brandscheiding gepland met een brandwerendheid van 30 minuten.
Door herschikking van de (sub)brandcompartimenten slagen de opdrachtgever en Bureau Derksen erin om deze brandscheiding met bijbehorende kosten te voorkomen. De aanpassing is in lijn met de actuele wet- en regelgeving en de veiligheid en vluchtroutes zijn gegarandeerd. De opdrachtgever vertelt:
“Met deze aanpassing is de veiligheid gegarandeerd en zijn de advieskosten ruimschoots terugverdiend! Dit is een mooi voorbeeld hoe een kleine investering tot een grote besparing kan leiden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *