Adequate (alarm)opvolging
na detectie op locatie

Er zijn verschillende manieren om brand, inbraak en andere calamiteiten te detecteren. Bij de opvolging van een detectie/alarm heeft u de keuze uit een breed scala aan mogelijkheden, waarover wij u graag adviseren.

De door u aangebrachte detectoren rapporteren aan uw (brand)managementsysteem of (via doormelding) aan een particuliere alarmcentrale (PAC) en/of een regionale brandweeralarmcentrale (RBAC). Welke opvolging er voor uw situatie van toepassing is, is afhankelijk van de branche waarin u opereert en de afspraken die u hierover heeft gemaakt.

Opvolging en service level management
Welke opvolging u wilt, is afhankelijk van het belang dat u hieraan hecht in combinatie met de kosten voor deze opvolging. Grote bedrijven kunnen zelf beschikken over eigen beveiligingspersoneel dat direct polshoogte komt nemen. Een andere oplossing is gebruikmaken van een extern beveiligingsbedrijf.

In ieder geval geldt dat u zélf de juiste keuze moet maken over de gewenste opvolging bij detectie: wie, wat, wanneer, hoe snel, welke instanties, rapportages, etc. Bureau Derksen adviseert en ondersteunt u hier graag bij, wij beschikken over de kennis en ervaring om uw alarmopvolging goed in te regelen en beheren.

Verantwoording over de actuele stand van zaken

Wanneer u prioriteit geeft aan veiligheid en beveiliging, hoort hierbij een adequate vastlegging van de historie en stand van zaken. Zo beschikken u en iedereen die hier toestemming voor heeft altijd over de meest actuele informatie over uw situatie en veiligheid.

Onderdeel van uw ‘masterplan voor beveiliging’ zijn de eisen van de wetgever, gemeente, verzekeraar en natuurlijk van de eigenaar van het pand of de locatie. Door middel van documenten, rapportages, tekeningen en certificeringen geeft u invulling aan het plan. Goed versie- en autorisatiebeheer van documenten en tekeningen is hierbij onmisbaar. Bureau Derksen kan dit voor u verzorgen.

Actualiteit kan van levensbelang zijn
U moet er toch niet aan denken dat de informatie over vluchtroutes niet klopt bij een brand? Dat de brandweer niet goed op de hoogte is van de aanwezige bestrijdingsvoorzieningen, gevaarlijke stoffen en bijzonderheden? Of dat uw alarm niet werkt omdat een klein onderdeel van het systeem is uitgevallen? Detectiesystemen, personele aanwezigheid, omgevingsfactoren, vluchtroutes, automatische repressiesystemen, blusmiddelen, etc.

Al uw documenten, plannen, berekeningen, ontwerp- en uitvoeringstekeningen beheren wij voor u, zodat u ook hiermee mogelijke veiligheidsrisico uitsluit.

Een onderhoudsplan voorkomt
financiële tegenvallers

Met een meerjaren onderhoudsplan blijven uw installaties in de beste conditie en voorkomt u onvoorziene tegenvallers. Voor de budgettering binnen uw bedrijf is het prettig om planmatig te werken. Preventieve maatregelen voorkomen onnodige schade en stilstand.

Bij technische installaties is er altijd sprake van inspecties, onderhoud en vervanging. Het vervangen van installaties gebeurt aan het einde van de levensduur, door veranderende eisen (wet- en regelgeving) of door nieuwe besparende mogelijkheden. Wij helpen u hier graag bij.

Uw vaste veiligheidskosten in kaart
Het in kaart brengen en managen van veiligheidsinstallaties van organisaties vraagt expertise en ervaring. Door de uitvoering van veiligheidsplannen bij heel veel bedrijven, weten wij precies waar we op moeten letten en hoe dit het beste kan worden geregeld en vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel van het meerjaren onderhoudsplan is de registratie en rapportage over alle storingen. Minimaal één keer per jaar zitten we met u om de tafel waarbij we de status van uw installaties en mogelijke verbeteringen bespreken. Met een meerjaren onderhoudsplan beschikt u over een solide financieel fundament voor de vaste veiligheidskosten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor een meerjaren onderhoudsplan voor uw bedrijf.

Contact opnemen